ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Με αρκετή καθυστέρηση, εκδόθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών  σχετικά με τον «Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης -δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014»  http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof1829_2012014.pdf

 

  • ·         Η αίτηση- δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ.  (http://www.ypes.gr/epe2014/(S(fo0rbtz11yj21qa4gfni3i55))/Search_me_18.aspx ), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή.

 

  • ·         Η αίτηση-δήλωση μετά την ηλεκτρονική της συμπλήρωση,  εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος. Υπόδειγμα της αίτησης, υπάρχει στη τελευταία σελίδα της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που προαναφέρεται.

 

  • ·         Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πρέπει  να υποβάλει την αίτηση-δήλωση, που εκτύπωσε,  στις οικείες  πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

  • 350px-EP-constituencies.svg