Προγραμματικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ προς διαβούλευση

Τα κείμενα που έχουμε αναρτήσει προσωρινά στο left.gr μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας της Επιτροπής Προγράμματος αφορούν επεξεργασίες σε εξέλιξη των ειδικών Τμημάτων του Κόμματος, των Επιτροπών Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου και εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών της Επιτροπής Προγράμματος. Παρατηρήσεις και ερωτήσεις στο ste@syriza.gr

 

Το υφιστάμενο  κυβερνητικό  πρόγραμμα του  ΣΥΡΙΖΑ  όπως προκύπτει από τις προγραμματικές του θέσεις βρίσκεται υπό διαρκή επεξεργασία. Τα Τμήματα του κόμματος, οι Επιτροπές Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου και  πολλές ad hoc ομάδες συγκεντρώνουν εκατοντάδες συντρόφους και συντρόφισσες, ειδικούς επιστήμονες, εργαζόμενους και εργαζόμενες σε διάφορους κοινωνικούς χώρους που συνεργάζονται συστηματικά για ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και για την αρτιότερη διατύπωση των προγραμματικών μας στόχων και δεσμεύσεων. Οι διατυπώσεις αυτές μένουν μόνιμα ανοιχτές σε παραπέρα εμβάθυνση και επεξεργασία, ανάλογα με τις εμπειρίες που συγκεντρώνουμε και τη γνώση που αποκτούμε συλλογικά.

Κάθε προγραμματική επεξεργασία, αφού συζητηθεί στην Επιτροπή Προγράμματος από κοινού με τους εισηγητές της, αποστέλλεται στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Μετά την κατ’ αρχήν έγκριση εκεί, το κείμενο που έχει προκύψει τίθεται πρώτα σε πλατιά εσωκομματική διαβούλευση και κατόπιν σε δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς. Η  προγραμματική θέση του κόμματος προκύπτει μετά από ολόκληρη αυτή τη διαδικασία. Η εν λόγω προγραμματική θέση εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή σε παραπέρα εμβάθυνση.

Γνωστοποιούμε εδώ τα κείμενα που έχουν περάσει τα πρώτα στάδια ‘ωρίμανσης’ μέσα από αυτή τη διαδικασία προκείμενου αυτά να τεθούν υπό τον εποικοδομητικό, γόνιμο και ρητό έλεγχο του κάθε συντρόφου και της κάθε συντρόφισσας , την συμβολή κάθε Έλληνα  πολίτη που ενδιαφέρεται.

Τα  κείμενα που γνωστοποιούνται εδώ δεν ακολουθούν υποχρεωτικά κάποια πολιτική κλίμακα προτεραιότητας. Ακολουθούν μόνο τον χρόνο της παραγωγής τους και εκείνον της κατ’ αρχήν έγκρισής τους κατά τα παραπάνω. Οι πολιτικές προτεραιότητες που οφείλουν να συνοδεύουν τις προγραμματικές θέσεις μας θα αναδειχθούν κατά τη σύνθεση του συνολικού προγράμματος του κόμματος. Η σύνθεση αυτή, που εξελίσσεται παράλληλα, ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και θα γνωστοποιηθεί εδώ το συντομότερο.

Εργαζόμαστε ώστε σύντομα η επικοινωνία μαζί σας να γίνει πιο αποτελεσματική με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

Η Επιτροπή Προγράμματος

Ιανουάριος 2014

Ακολουθούν οι πρώτες επεξεργασίες:

Το πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών και ο ρόλος της στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας