Συνέλευση ΣΥΡΙΖΑ Παρισιού στις 19 Απριλίου στις 15:00

Ο ΣΥΡΙΖΑ Παρισιού θα πραγματοποιήσει συνέλευση στις 19 Απριλίου στις 15:00 στα γραφεία του PCF, 3 place des Grès, 75020.

Η προτεινόμενη ΗΔ είναι η εξής:

-Αποδοχή ημερήσιας διάταξης
– Απολογισμός-προγραμματισμός δράσεων
-Πολιτική επικαιρότητα-συζήτηση
-Κατάθεση κειμένου για συζήτηση και ψηφοφορία
-Διάφορα
Το συντονιστικό της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Παρισιού